Congres

Het congres is een tweedaags evenement in mei en vormt het orgelpunt van ons  werkjaar. De sterkte van dit congres is dat we het principe ‘leraars voor leraars’ hanteren. Op die manier zorgen we voor erg praktijkgerichte uitwisselingsverhalen waarbij de bedoeling vooral is dat leraars met een serieuze bagage aan visie en aanpak terugkeren naar hun school.

Congres 23 en 24 mei 2017

LIEN-scholen maken hun topprioriteit van een vlotte overgang basis naar secundair onderwijs.  ‘Hoe doen we dit het best voor en met de grote diversiteit van de groep die in onze scholen start? ‘

Ondertussen herschreef het basisonderwijs haar leerplan. Dit heeft zeker en vast gevolgen voor de startpositie van leerlingen in de eerste graad. Tijd om de doelen van de eerste graad af te stemmen op het werk van onze collega’s van het basisonderwijs.

Praktisch?

Dinsdag 23 en woensdag 24 mei 2017

Floréal Blankenberge

Inschrijven voor vrijdag 12 mei

Voor leerkrachten en beleidsmakers van eerste graad secundair onderwijs

Studiedagen

Twee keer per schooljaar organiseren we een studiedag. In het eerste trimester voor beleidsmakers, in het tweede trimester voor beleidsmakers en leraars. Deze studiedagen zijn vooral bedoeld om scholen uit te dagen hun visie te blijven ontwikkelen en verfijnen.

Studiedag februari 2017

‘LIEN doet aan speed learning’

Op woensdag 15 februari en woensdag 22 februari organiseerden we studiedagen van leraren voor leraren, in samenwerking met de lerarenopleiding van de Artevelde Hogeschool in Gent en PXL Education Hasselt. 

Leraren, directies en studenten van de lerarenopleiding volgden workshops naar keuze en werden geïnspireerd door goede praktijkvoorbeelden.

’s Middags werd de studiedag afgesloten met een netwerklunch. 

LIEN toonde duidelijk waar we voor staan: leren, inspireren en netwerken!

Studiedag 15 februari 2017 te Gent:‘LIEN doet aan speed learning’

Studiedag 22 februari 2017 te Hasselt:‘LIEN doet aan speed learning’

Studiedag oktober 2016

‘LIEN daagt Hilde Crevits uit’

De visie van LIEN op de onderwijsmodernisering

De conceptnota is er. Veel ruimte voor concrete invulling ook. Daarom de hoogste tijd om de LIEN-koppen bij elkaar te steken. Wat is goed? Wat kan beter?

Op woensdag 26 oktober gaven we het officiële startschot voor LIEN-Vlaanderen. Meer dan 70 deelnemers hebben, samen met de 6-koppige Raad van Bestuur, onze minister van onderwijs uitgedaagd. De minister drukte haar appreciatie uit voor onze organisatie, die netwerking binnen het onderwijslandschap voorop stelt. Temeer omdat er zoveel expertise aanwezig is in de scholen en zij gelooft in ons concept om scholen te bundelen die geloven in die brede eerste graad en die jongeren via onze 4 pijlers sterker wilt maken.
Onze sneuvelnota, als reactie op het masterplan en de huidige conceptnota, werd uitvoerig doorgepraat met alle aanwezigen. Nu is het aan de Raad van Bestuur om deze info te verwerken in een definitieve nota, die we zullen voorleggen aan onze Koepel en aan minister Crevits.

>> Klik hier voor deze nota in PDF

 

 

 

Contactgegevens

Kempische Steenweg 400

3500 Hasselt

T: 011 27 84 61

info [at] lien-vlaanderen [dot] be


Lid worden

© Copyright LIEN Vlaanderen 2016