33ste LIEN-congres

In het basisonderwijs wordt een nieuw leerplan ingevoerd. Dit zal zeker en vast zijn consequenties hebben voor de toekomstige leerlingen die naar het secundair komen. Deze gelegenheid grijpen we aan om ons nog eens ten volle stil te staan op één van de vier LIEN-basisdoelstellingen:

Groeikansen garanderen voor alle basisschoolverlaters.
Leerlingen van de eerste graad zijn volop in ontwikkeling en hebben dus ontzettend veel leerpotentieel.
De school is er voor alle jongeren die de basisschool verlaten. Ze gelooft dat alle jongeren het best van en met elkaar kunnen leren via een maximale mix van contexten, talenten en competenties.

 Dit congres focust op datgene wat we als eerstegraads scholen doen om de overgang van basis naar secundair te vergemakkelijken. We inspireren elkaar om de concrete klas- en schoolpraktijk te leren kennen die inspeelt op de leer- en leefprocessen van onze leerlingen.

Klik hier voor foto's van ons congres

 

U deelt onze visie van en op de brede eerste graad?

Onze vier basisdoelen, waarop we ons onderwijs specifiek willen richten, stroken met uw opvattingen?

U wil graag in een overkoepelend team samenwerken om dit alles te bereiken?

Teken dan in om deel uit te maken van LIEN-Vlaanderen.

   

 

 

 

Contactgegevens

Kempische Steenweg 400

3500 Hasselt

T: 011 27 84 61

info [at] lien-vlaanderen [dot] be


Lid worden

© Copyright LIEN Vlaanderen 2016