Congres 23 en 24 mei 2017

LIEN-scholen maken hun topprioriteit van een vlotte overgang basis naar secundair onderwijs.  ‘Hoe doen we dit het best voor en met de grote diversiteit van de groep die in onze scholen start? ‘

Ondertussen herschreef het basisonderwijs haar leerplan. Dit heeft zeker en vast gevolgen voor de startpositie van leerlingen in de eerste graad. Tijd om de doelen van de eerste graad af te stemmen op het werk van onze collega’s van het basisonderwijs.

Praktisch?

Dinsdag 23 en woensdag 24 mei 2017

Floréal Blankenberge

Voor leerkrachten en beleidsmakers van eerste graad secundair onderwijs

Studiedag februari 2017

‘LIEN doet aan speed learning’

Op woensdag 15 februari en woensdag 22 februari organiseerden we studiedagen van leraren voor leraren, in samenwerking met de lerarenopleiding van de Artevelde Hogeschool in Gent en PXL Education Hasselt. 

Leraren, directies en studenten van de lerarenopleiding volgden workshops naar keuze en werden geïnspireerd door goede praktijkvoorbeelden.

’s Middags werd de studiedag afgesloten met een netwerklunch. 

LIEN toonde duidelijk waar we voor staan: leren, inspireren en netwerken!

Bekijk hier de foto's.

LIEN reageert op de onderwijshervorming

Vrijdag 13 januari 2017 werd het langverwachte onderwijsakkoord goedgekeurd. Had LIEN-Vlaanderen hier meer van verwacht? Zeker en vast. Vanuit onze visie en de nota die we in november 2016 publiceerden, kunnen we niet anders dan teleurgesteld zijn. Voor LIEN had de hervorming en de uitvoering van het oorspronkelijke masterplan veel vernieuwender mogen zijn. Maar LIEN kiest ervoor om te kijken naar wat wél mogelijk is binnen dit akkoord.

LIEN-Vlaanderen daagt Hilde Crevits uit

Op woensdag 26 oktober gaven we het officiële startschot voor LIEN-Vlaanderen.

Meer dan 70 deelnemers hebben, samen met de 6-koppige Raad van Bestuur, onze
minister van onderwijs uitgedaagd.

De minister drukte haar appreciatie uit voor onze organisatie, die netwerking binnen het onderwijslandschap voorop stelt. Temeer omdat er zoveel expertise aanwezig is in de scholen
en zij gelooft in ons concept om scholen te bundelen die geloven in die brede eerste graad en
die jongeren via onze 4 pijlers sterker wilt maken.


Onze sneuvelnota, als reactie op het masterplan en de huidige conceptnota, werd uitvoerig doorgepraat met alle aanwezigen. Nu is het aan de Raad van Bestuur om deze info te verwerken
in een definitieve nota, die we zullen voorleggen aan onze Koepel en aan minister Crevits.

Deze nota zal na 15 november verschijnen.

>> Klik hier voor deze nota in PDF

 

U deelt onze visie van en op de brede eerste graad?

Onze vier basisdoelen, waarop we ons onderwijs specifiek willen richten, stroken met uw opvattingen?

U wil graag in een overkoepelend team samenwerken om dit alles te bereiken?

Teken dan in om deel uit te maken van LIEN-Vlaanderen.

   

 

 

 

Contactgegevens

Kempische Steenweg 400

3500 Hasselt

T: 011 27 84 61

info [at] lien-vlaanderen [dot] be


Lid worden

© Copyright LIEN Vlaanderen 2016